دوره آموزشی «کانت و مسالۀ متافیزیک»

                    

منبع: شهرکتاب http://www.bookcity.org/news-3628.aspx

می‌توان ادعا کرد فلسفه و متافیزیک غربی در میانۀ قرن هجدهم با نوعی بن بست  مواجه شد. از یک سو، شیوه‌های مدرن عقل‌گرایی دکارتی-اسپینوزایی آشکارا نابسندگی و جزمیت خود را برملا ساخته بودند وانتقادات دیوید هیوم بر ضد بنیان‌های چندهزارساله‌ی متافیزیک غربی نیز امکان وجود هر شکلی از علم فلسفی را زیر سوال برده بود و از سوی دیگر، راهی که تجربه‌گرایان آغاز کرده بودند نهایتاً و منطقاً به بیراهه‌های شکاکیت مدرن ختم شد. در چنین حال و هوایی کانت که تازه توسط هیوم از خواب جزمی‌اش بیدار شده بود، در راستای تحقق انقلاب کوپرنیکی در فلسفه، رسالت خویش را نجات و احیاء فلسفه، متافیزیک و معرفت عنوان کرد، البته نه از راه تصدیق فلسفه‌های جزمی پیش از خود، بلکه با انتقاد از آنها و کشیدن تمام انتقادات مطرح شده به درون اندیشۀ خویش. کتاب نقد عقل محض یکی از سه ضلع فلسفۀ  نقادی کانت و ترسیم کنندۀ «عقل نظری» اوست که از حیث معرفتی و آموزشی بر سایر بخش‌ها (عقل عملی و قوۀ حکم) اولویت دارد. از همین رو، دورۀ آموزشی «کانت و مسالۀ متافیزیک»، با بررسی و واکاوی این کتاب وارد فلسفۀ کانت می‌شود و حتی‌الامکان و با توجه به محدودیت زمانی، خواهد کوشید تا با تکیه بر نظر مفسران مختلف و همچنین ارجاعات متعدد به متون خود کانت، روند پیشبرد استدلال‌های کانت در نقد عقل محض (و همچنین نسخۀ ساده‌تر و مکمل آن، یعنی کتاب تمهیدات) را از ابتدا تا انتها پی‌گیری نماید و در نهایت به این پرسش پاسخ دهد که کانت چگونه با مسالۀ متافیزیک مواجه می‌شود؟

 

این دوره‌ در شش جلسه، روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود. آغاز آن 21 مهرماه است. علاقه‌مندان به ثبت‌نام در این دوره‌ی آموزشی تا 14 مهرماه فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.

/ 0 نظر / 10 بازدید