خشونت به مثابه عنصر ذاتی مدرنیسم


 IMESS  
پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

Institute for Middle East Strategic Studies
 گروه"روندهای فکری" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  با هدف واکاوی ریشه ها ، شیوه ها و عوارض خشونت درخاورمیانه برگزار می نماید
   نشست با موضوع
 
"خشونت و نظریه های نوین"
 
 
سخنرانی ها:

خشونت به مثابه عنصر ذاتی مدرنیسم
 دکتر محمد مهدی اردبیلی
 
خشونت و مدرنیزاسیون ایرانی
آقای حسام سلامت
 
خشونت گفتمان و سوژۀ درمانده
آقای کیانوش دل زنده

 
 
زمان: روز یکشنبه 18 اسفند ماه 1392   ساعت:  19:00- 17:00

مکان:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره 6، سالن همایش های پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه


    خواهشمند است حضور خود را با
دبیر گروه روندهای فکری سرکار خانم طیبه دومانلو به آدرس الکترونیکی tayebeh_domanlou@yahoo.com    هماهنگ فرمایید.
/ 0 نظر / 21 بازدید