دوره مقدماتی ترجمۀ متون تخصصی فلسفیزمان: از 25 خردادماه 1393
یکشنبه‌ها ساعت 17:30 الی 19:30


نشانی: خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت، روبه‌روی پمپ بنزین، کوچه نوربخش، پلاک 21
88944906، 88892228

 

طرح درس:
در طول این دوره طی 8 جلسه بر روی ترجمۀ شش قطعه از متن پنج فیلسوف کار خواهد شد که به زبان انگلیسی انتخاب شده و در اختیار مخاطبان قرار داده خواهد شد. مخاطبان موظفند برای هر جلسه پاراگراف پیشنهادی را ترجمه کرده و در جلسه بعد به کلاس ارائه دهند. مدرس ابتدا ایرادات معنایی، ویرایشی و نگارشی تمام ترجمه‌ها را اصلاح کرده و سپس ترجمۀ نهایی خود را از متن ارائه می‌دهد و در نهایت متن مربوط به هفتۀ آینده را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. روشن است که قطعات انتخاب شده به طور توامان باید هم دارای دشواری و پیچیدگی از حیث زبانی و معنایی، و هم بیان موجز کلیات اندیشه یا رویکرد فیلسوف مورد نظر باشند. همچنین به جز دو قطعه نخست، انتخاب سایر قطعات می‌تواند با اجماع نظر خود دانشجویان و با توجه به فعالیت‌ها و دغدغه‌های آنان صورت پذیرد. نهایتاً هدف از برگزاری این دورۀ مقدماتی تشکیل تیمی از علاقه‌مندان مستعد ترجمه متون فلسفی، جهت همکاری در انتشار ترجمه‌ای گروهی و مشترک از یک اثر فلسفی در بلندمدت است. بنابراین علاوه بر دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتۀ فلسفه، علاقه‌مندان پیگیر مباحث فلسفی نیز می‌توانند به عنوان مخاطب در این دوره شرکت نمایند.


جلسه اول: بیان نکات اولیه و مباحث نظری در خصوص ترجمه متون فلسفی به زبان فارسی و طرح و تشریح ایدۀ «ترجمه در مقام تالیف» و «مترجم در مقام شارح متن» و ایده‌هایی در باب وضعیت ترجمه متون فلسفی در زبان فارسی، به علاوه معرفی قطعه معین شده برای جلسه آینده
جلسه دوم: بررسی ترجمۀ دانشجویان از قطعه‌ای از متن افلاطون (رسالۀ پارمنیدس) و ارائه ترجمه صحیح در کنار تبیین نکات مرتبط با کلیت اندیشۀ افلاطون
جلسه سوم: بررسی ترجمۀ دانشجویان از قطعه‌ای از متن ارسطو (کتاب متافیزیک) و ارائه ترجمه صحیح در کنار تبیین نکات مرتبط با کلیت اندیشۀ ارسطو
جلسۀ چهارم: بررسی ترجمۀ دانشجویان از قطعه‌ای از متن اسپینوزا (رسالۀ سیاسی) و ارائه ترجمه صحیح در کنار تبیین نکات مرتبط با کلیت اندیشۀ سیاسی اسپینوزا
جلسۀ پنجم: بررسی ترجمۀ دانشجویان از قطعه‌ای از متن کانت (بخشی از مقدمه کتاب نقد عقل محض) و ارائه ترجمه صحیح در کنار تبیین نکات مرتبط با کلیت اندیشۀ کانت
جلسۀ ششم: بررسی ترجمۀ دانشجویان از قطعه‌ای از متن هگل (پدیدارشناسی روح) و ارائه ترجمه صحیح در کنار تبیین نکاتی مربوط به اندیشۀ هگل
جلسۀ هفتم: بررسی ترجمۀ دانشجویان از قطعه‌ای از متن هگل (علم منطق) و ارائه ترجمه صحیح در کنار تبیین نکات مرتبط با کلیت مبانی منطق هگل
جلسۀ هشتم: جمع بندی مباحث و طرح نکات پایانی و آمادگی برای ترجمۀ جمعی از متن منتخب برای ترم آینده

/ 0 نظر / 11 بازدید