هگل و پدیدارشناسی روح

پدیدارشناسی روح هگل بی‌تردید یکی از بزنگاه‌های تعیین کنندۀ تاریخ فلسفه است. این کتاب را از سویی می‌توان، به واسطۀ جایگاه تاریخی‌اش، در کنار نقد عقل محض کانت، به عنوان یکی از بارزترین نمونه‌های ایده‌آلیسم مدرن معرفی کرد و از سوی دیگر، به دلیل ادعای اصلی مطرح شده در خود کتاب – یعنی پیوند فلسفه و تاریخ، پیوند معرفت شناسی و هستی شناسی و پیوند فلسفۀ تاریخ با تاریخ فلسفه – می‌توان آن را یکی از جامع‌ترین تصاویر و تفاسیری دانست که از کل تاریخ تفکر بشری به دست داده شده است. علاوه بر این، با توجه به مباحثی که توسط شارحان و فیلسوفان مختلف حول این کتاب در گرفته، شاید بتوان با اغماض ادعا کرد که بخش اعظم فلسفۀ دو قرن اخیر، در واقع واکنشی است به پدیدارشناسی روح. نکات فوق، به همراه ارزش و جایگاه منحصر به فرد تاریخی-حادثی پدیدارشناسی در خود سنت هگلی (به ویژه هگلیان جوان) و حضور این سنت در تجربۀ تاریخی جامعۀ ما، هر گونه تلاشی برای مطالعه یا به دست دادن تفسیر و شرحی انتقادی از پدیدارشناسی را توجیه، و چه بسا ایجاب می کند.

در طول دورۀ هگل و پدیدارشناسی روح خواهیم کوشید، به ترتیب اولویت، به سه هدف دست یابیم: نخست با تکیه بر متن اصلی کتاب، کل پیوستار فرآیند تکوین روح از ابتدا تا انتها را به نحوی اجمالی مورد بررسی قرار دهیم. دوم، اکثر قریب به اتفاق تفاسیر شارحان دسته اول را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و با معیار قرار دادن خود کتاب به مقایسۀ مقابله‌ای-دیالکتیکی این تفاسیر راه ببریم. در پایان نیز خواهیم کوشید تا با بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم پدیدارشناسی، به ویژه بر متفکرین متاخر (نیمۀ دوم قرن بیستم)، فرآیند پدیدارشناختی-دیالکتیکیِ حاکم بر پدیدارشناسی را تا سرحدات آن پی گیری کرده و به شرحی انضمامی از آن راه ببریم. لازم به ذکر است که کلیۀ مراحل فوق الذکر به موازات با یکدیگر پیش خواهند رفت و خواهیم کوشید تا در طول بررسی سیر تکوین روح به این حوزه‌ها نیز سر بکشیم.

منبع اصلی جهت مطالعۀ دانشجویان:

اردبیلی، محمدمهدی، آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل، 1390، تهران: نشر روزبهان.

/ 5 نظر / 24 بازدید
سمیرا

پارسال همین موقع ها بود که کلاس هگل رو استارت زدی. اون موقع واقعا خوب بود. اما می گفتی باید فلسفه ی پیش از هگل را خواند و فلسفه همان طور که خود هگل می گوید چیزی جز تاریخ فلسفه نیست. الان باید دید بعد از ماه ها تاریخ فلسفه، هگل را با تو چگونه بخوانیم؟ با یک هگلی جوان :)

سمیرا

Mohamad Wann gehen wir aus? gehen wir zusammen in den Hegelplatz am Samstag um wie viel Uhr treffen wir uns? tschuss bis dann [پلک][قلب]

سمیرا

[نیشخند] « C’est une chose terrible qu’avec les femmes il n’y ait jamais moyen de placer un mot. » Friedrich Hegel

امیر

بسیار خوشحالم که در سایه تدریس شما توانستم مطالعات پراکنده خود را ساختار بخشم. شما شیفته هگل و من ارادتمند راسل..

نیلوفر احمدی

سلام بهتون تبریک میگم جناب اردبیلی من که واقعا لذت بردم فلسفه شیرین ناب و آنقدر عمیق هست که هر انسانی را به عمق وجود متعالیش می برد.خوشحالم که آدرستون رو پیرا کردم .به وبلاگ ما هم سر بزنید ... یا علی مدد. حق