در حاشیه مدرنیته

آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)

دوره آموزشی «ظهور اگزیستانسیالیم: کی‌یرکه‌گور و نیچه»

ظهور اگزیستانسیالیم: کی‌یرکه‌گور و نیچه منبع: شهرکتاب   عمدتاً سورن کی‌یرکه‌گور و فردریش ویلهلم نیچه را، علی‌رغم تفاوت‌های چشمگیرشان، بنیانگذاران فلسفۀ اگزیستانسیالیستی معرفی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 387 بازدید

نقد و بررسی کتاب "هگل و پدیدارشناسی روح" اثر رابرت استرن

منبع: وبسایت شهرکتاب هادی مشهدی: به تازگی کتاب «هگل و پدیدارشناسی روح» اثر رابرت استرن به همت محمدمهدی اردبیلی و سیدمحمدجواد سیدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 341 بازدید
شهریور 94
2 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 86
1 پست
تاریخ
1 پست
روح
1 پست
هگل
1 پست
قرار
1 پست
مهاجرت
1 پست
فرار
1 پست
انفعال
1 پست