در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳

هگل و پدیدارشناسی روح، رابرت استرن، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی و سیدمحمدجواد سیدی، تهران: نشر ققنوس، 1393

معرفی پشت جلد:

کتاب هگل و پدیدارشناسی روح، اثر رابرت استرن، شرحی مقدماتی و حتی الامکان کامل و منسجم از کل پدیدارشناسی روح به دست می‌دهد. این کتاب علی‌رغم حجم محدودش، کوشیده است تا کل فرآیند تکوین روح را با زبانی قابل فهم و با تعهد به متن پدیدارشناسی و حفظ پیوستار دیالکتیکی آن، و همچنین ارجاعات متعدد به سایر آثار هگل و اشراف قابل ملاحظه بر کل شارحان هگل تفسیر کند. فردریش بیزر این کتاب را «بهترین راهنمای مقدماتی برای پدیدارشناسی روح در زبان انگلیسی» می‌داند و استفان هولگیت آن را مقدمه‌ای می‌داند که «برای یکی از پیچیده‌ترین کتب تاریخ فلسفه، به طرز تحسین‌برانگیزی واضح و مفید است». بنابراین تفسیر استرن حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و مخاطب می‌تواند به کمک آن پرتوی بر هزارتوی پدیدارشناسی بیافکند.

فهرست و بخشی از مقدمه کتاب را می توانید در اینجا مطالعه نمایید.

http://www.ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=93926010

... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :