در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳

نقد و بررسی تجربه های دانشجویی در مطالعات شهری

زمان: سه شنبه 20 خرداد 93 ساعت 17 تا 19

مکان: تهران، بزرگراه آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

این نشست که توسط انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار خواهد شد به نقد و بررسی تجربه‌های دانشجویی در مطالعات شهری اختصاص خواهد داشت. در این نشست علاوه بر سخنان اساتید و کارشناسان حوزه مطالعات شهری دکتر محسن گودرزی، دکتر سوسن باستانی و دکتر سبحان یحیایی، سه تجربۀ دانشجویی یا مستقلِ انجام شده در حوزۀ مطالعات شهری نیز توسط مجریان این طرح‌ها ارائه خواهد شد:

  • تجربۀ «فرهنگ شهر ما» (تحلیل و ارزیابی برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) توسط دکتر محمدمهدی اردبیلی
  • تجربۀ مطالعه وضعیت روستاهای زلزلۀ زدۀ آذربایجان توسط بهرنگ محمدی
  • تجربۀ مطالعۀ میدانی قتل‌های سریالی پاکدشت توسط زین‌العابدین سفرچی

 منبع: http://www.isa.org.ir/news/6643

 

... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :