در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳

سه شنبه 19 فروردین ماه، با حضور

دکتر علی اصغر مصلح (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

و دکتر میثم سفیدخوش (عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی)

 

پدیدارشناسی روح یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی هگل ـ فیلسوف برجسته‌ی آلمانی ـ است که تاکنون چند ترجمه به فارسی از آن منتشر شده است. این اثر جایگاه مهمی در ‌آثار فلسفی غرب و نیز فلسفه‌ی هگل دارد. هگل حقیقت هستی را روح مطلق، مثال یا ایده‌ی مطلق می‌دانست و بر این‌همانی اندیشه و هستی تاکید می‌‌کرد. هگل در این اثر، تحول آگاهی را از نخستین جلوه‌ها و نشانه‌های آن تا واپسین مراحل تکاملش بررسی می‌کند. بر این اثر هگل، شرح‌ها و تفسیرهای فراوانی نوشته شده است. کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» نوشته‌ی محمدمهدی اردبیلی متمرکز است بر شرح و تفسیر بخش اول و دوم کتاب «پدیدارشناسی روح» که به ترتیب به آگاهی و خودآگاهی اختصاص دارد.
نخستین نشست هفتگی شهر کتاب در سال ۹۳، در روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» اختصاص دارد که با حضور دکتر علی‌اصغر مصلح، دکتر میثم سفیدخوش و خود نویسنده کتاب در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

منبع: http://www.bookcity.org/news-4327.aspx


... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :