در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - جمعه ٢٩ آبان ۱۳٩٤

از این پس، مطالب جدید نویسنده این وبلاگ را در سایت ardebily.ir مشاهده کنید

مطالب قدیمی تر »
... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :